Jvf. Færdselsstyrrelsens hjemmeside (02.03.2017) –

Der må ikke anbringes streamere på forrude og forreste sideruder. Dette gælder enhver bil.På en personbil må der på bagrude og bageste sideruder i førerens synsfelt bagud og skråt bagud ikke være anbragt genstande, der reducerer udsynet unødigt. Reklamestreamere anses som en unødig genstand, og må derfor kun anbringes i bagruden, hvis den anbringes bag en fabriksmonteret sort kant eller bag en nakkestøtte. Streameren må ikke kunne ses i det indvendige førerspejl, når spejlet er indstillet korrekt.

Magnetfolien og metaloverfladen skal altid være tør og ren. Ved enhver udendørs anvendelse, såsom ved autoreklamer, skal metaloverfladen på bilen være voksbehandlet i henhold til bilproducentens instruktioner. Påsætning Magnetfolien sidder bedst fast på lige overflader eller små kurver, der peger i én retning. Hvis magnetfolien placeres forkert, kan den fjernes igen ved at rulle den af og derefter påsætte magnetfolien på ny. Husk, at magnetfolie generelt aldrig må påsættes i nærheden af stærke magneter, da det vil svække eller helt fjerne magnetismen. Der må aldrig trækkes i magnetfolien, såfremt denne er placeret forkert. Dette vil ændre og skade magnetismens hårdhed og styrke. Husk altid, at hele magnetfolien skal fastgøres på metaloverfladen. Der må ikke være lufthuller mellem magnetfolien og metaloverfladen. Daglig behandling Ved udendørs brug af magnetfolie kan der, især ved autoreklamer, dannes fest og snavs mellem magnetfolien og metaloverfladen. Fjern og rengør magnetfoliens magnetside med et tørt stykke stof, så eventuelle små metalrester fjernes. Derved undgås ridser i den lakerede metaloverflade på bilen. Endvidere anbefales det at benytte en mild autosæbe på metaloverfladen og efterfølgende lade denne tørre. Denne proces skal gentages dagligt og eventuel fortsat brug af voksbehandling på bilen anbefales. For at beskytte lakerede og behandlede metaloverflader på biler anbefales det dagligt at fjernes magnetfolien, da høje temperaturer kan skade bilens lak. VI anbefaler, at der ikke anvendes magnetfolie til nye eller omlakerede biler. Opbevaring Magnetfolie er et nemt produkt at arbejde med ved stuetemperatur. Den bedste måde at opbevare magnetfolie på er i ruller eller korte, flade, afskårne foliebaner. Skal den afskårne magnetfolie stables oven på hinanden, anbefales det at adskille foliebanerne med vokspapir. Såfremt at folien skal opbevares i mindre ruller med printet tekst påført, anbefales det desuden at rulle folien, så den laminerede overflade vender udad for derved at undgå risikoen for krøllede overflader.